Wat wordt er bedoelt met Aether als het vijfde element?

5 Elementen - aether

Vraag

Wat wordt er bedoeld met “Aether” als het vijfde element? Je hebt gezegd dat het vijfde element eigenlijk Bewustzijn is, maar om de link te leggen met de huidige filosofieën, acupuncturisten en oosterse geneeskunde in het algemeen, noem je het Aether (soms aangeduid als “leegte“) Waar komt het woord Aether vandaan?

Antwoord

Laten we om te beginnen de oorsprong ervan bekijken:

Aether was het vijfde element in de alchemistische chemie en vroege fysica. Het was de naam die werd gegeven aan het materiaal waarvan werd aangenomen dat het het universum buiten de aardse sfeer vulde. Middeleeuwse alchemisten, Grieken, Boeddhisten, Hindoes, de Japanners en de Tibetaanse Bon geloofde in aether als een element.

Je kunt je afvragen waarom ik de term van deze oude tradities gebruik wanneer we weten dat dit vijfde element Bewustzijn is. Waar iedereen over spreekt, of ze zich daarvan bewust zijn of niet, zijn de vijf richtingen (links, rechts, voor, achter en binnen).

Deze richtingen worden in de Kabbala aangeduid als “de boom des levens”, in de tradities van de Tolteken om aanleg/neigingen te identificeren, in Indiaanse heilige ceremonies en meer.
Het wordt in onze leer gevonden als de massieve microcosmossen van meerdere universums die bekend staan als Het veld van Dromen, Het veld van Ontwaken, Het veld van Intentie, Het veld van de Ene – en verder dan dat Het Onpeilbare veld van Bewustzijn. Dat wat verder gaat dan atomaire materie (“voorbij de aardse sfeer“).

Al eeuwenlang zijn de kwaliteiten van deze vijf richtingen bestudeerd, hetgeen veel deugdelijke informatie heeft opgeleverd. Onze studies naar de aard van het bestaan ​in de verschillende macrocosmossen is in feite de studie van de vijf elementen. Het draagt ​in grote mate bij tot alles wat in de loop van de eeuwen correct is afgeleid over de aard van deze elementen. De termen die we gebruiken, doen er niet echt toe. Het gebruik van vertrouwde/bekende termen, ondersteunen degenen die ze hebben bestudeerd om voort te bouwen op eerdere kennis, in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden.

Almine, Fragrance Alchemy (fragrancealchemy.com)

Een reactie op “Wat wordt er bedoelt met Aether als het vijfde element?

  1. corienmachiel zegt:

    In het webinar van augustus 2018 heeft Almine het veld van de Ene besproken.
    In het veld van de ene zijn geen atomen. Alleen maar een awarness deeltje. Het is een veld en we zijn daar altijd geweest.

Geef een reactie